Печерська РО ТЧХУ

Печерська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві (далі Організація) є неприбутковою добровільною гуманітарною громадською організацією, складовою неподільною частиною Київської міської організації та Товариства Червоного Хреста України (далі Товариство) в цілому, діяльність якої поширюється на всій території Печерського району в місті Києві.

Відносини, пов’язані з діяльністю Організації, визначення її правового статусу та правових засад діяльності регулює Закон України «Про Товариство Червоного Хреста України» від 28 листопада 2002 року № 330-ІV та чинний Статут Товариства.

Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, нормами міжнародного гуманітарного права, чинним законодавством України, чинним Статутом Товариства, Положенням про Київську міську організацію та своїм Положенням. В стосунках із органами державної влади Організація зберігає автономність, що дозволяє їй постійно здійснювати свою діяльність згідно з основоположними принципами Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (далі Міжнародний Рух).

Організація є юридичною особою зі статусом місцевого осередку Товариств з необмеженим часом діяльності, яка дотримується в своїй діяльності Статуту Товариства, рішень вищого керівного органу Товариства, підконтрольна і підзвітна вищому органу Товариства, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки (в тому числі валютні) в установах банків, бланки, штампи, печатки з зображенням Червоного Хреста та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Президією Правління Організації і реєструються в установленому порядку.

Місцезнаходження Організації: Україна, 03150 м.Київ, вулиця Василя Тютюнника, 32.

Основною метою діяльності Організації є попередження та полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф, аварій, надання допомоги медичній службі Збройних Сил і органам охорони здоров’я, сприяння органам місцевої влади в їх діяльності в гуманітарній сфері. Зазначена мета досягається неупереджено, без будь-якої дискримінації за національною, расовою, статевою, релігійною, мовною, класовою ознаками чи політичними переконаннями або на будь-яких інших аналогічних підставах.
Основною метою діяльності Товариства не є отримання прибутку.
Організація проводить навчання населення до надання першої домедичної допомоги.

Організація надає допомогу та підтримку громадянам похилого віку, внутрішньо-переміщеним особам з зони конфлікту, особам з інвалідністю.

Джерелами утворення коштів i майна Організації є:
2.1. Вступні та щорічні внески членів Товариства.
2.2. Благодійні пожертвування та допомога в будь-якій формі у встановленому порядку від державних та громадських організацій, інших юридичних ociб та окремих громадян, у тому числі з-за кордону.

18 квітня 2018 року минуло – 100 років роботи Товариства Червоного Хреста в Україні.

Запрошуємо долучитись до Організації ставши членом та зробивши один раз на рік членський внесок у сумі 50, 200 або 500 гривень;
Або придбавши один раз на місяць благодійний квиток номіналом 5, 10, 20, 50 або 100 гривень.

Просимо Вас підтримати наші програми надавши фінансову підтримку або натуральну допомогу.

р/р в гривні:
26000052670038 в ПАТ КБ “Приват Банк”, МФО 320649, код ЄДРПОУ 22951138, Одержувач Печерська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві, Призначення – благодійна допомога. Без ПДВ

З повагою,
голова – Іван Павлишин
email: rcpechersk@ukr.net